Fordi vi tænker ud af boxen…

   

Læs mere
Vidste du…

…….at Print og Dokumenthåndtering har flyttet sig fra periferien af it-infrastrukturen til at være en central del af virksomhedens forretning og en afgørende faktor for virksomhedens succes? I takt med den stigende digitalisering er behovet for effektiv print- og dokumenthåndtering større en nogensinde før. Det stiller helt nye og større krav til en optimal print – og dokumenthåndteringsstrategi. Samtidig stiller det et voksende krav til ledelsen, indkøb og it-afdelingen om at udvikle velfungerende løsninger, der understøtter brugernes stigende behov for effektiv print og dokumenthåndtering. Dette fordrer et validt beslutningsgrundlag for topledelsen, hvilket kræver en analytisk tilgang til virksomhedens printløsning. Det er her, at begrebet Balanced Deployment giver mening. Balanced Deployment (balanceret udrulning) handler om at skabe det optimale mix af printenheder på baggrund af en analyse af virksomhedens reelle print – og dokumentbehov. Målet må altid være at reducere omkostninger, sikre de rette brugere den rette adgang til de rette funktioner, øge effektivitet og workflow samt forbedre administrationen og reducere spildtid. Der er væsentlige besparelser at hente ved en konsolideret printstrategi med en balanceret udrulning af enheder. Men pas på! Faldgruberne er mange når en ny printløsning skal sættes sammen og fejlvalg beror ofte på misforståelser og udokumenterede forventninger til forbruget. Derfor er det første skridt mod en konsolideret printløsning at få lavet en printanalyse, der kan skabe et krystalklart overblik over den nuværende printsituation. På baggrund heraf kan der træffes velfunderede beslutninger om fremtidens printstrategi og løsningsmodel. Vidste du, at… Virksomheder årligt i gennemsnit bruger 5% af omsætningen på dokumenter? (kilde: ALL associates Group) Kontormedarbejdere producerer 30-40 print pr. dag? (Kilde: Gartner Group) Printersupport udgør 10% af arbejdsbyrden for it-medarbejdere? (Kilde: Photizo Group Analysis) Mængden af papirforbrug stiger med 21% hvert år? (Kilde: Giga Information Group) 60% af alle printjobs er på èn side? (Kilde: Gartner Group) 80% af alle printjobs bliver ikke genbrugt? (Kilde: Gartner Group) Interesseret i at høre mere?    ...

Læs mere
  •    

  • Vidste du…

    …….at Print og...